Om oss

Vårt sätt att arbeta.

Kaminbutiken är ett företag som skiljer sig från mängden.

Engagemang är det som gör oss bättre.

Vår filosofi

En kund som beställer ett arbete av Kaminbutiken kan förvänta sig att, vi kommer på utsatt tid, vi utför arbetet med största noggrannhet och till vårt förfogande har vi marknadens bästa utrustning inom varje område.

Vi som arbetar på Kaminbutiken är stolta över att vara en del av ett nytänkande företag.

Det är en självklarhet att vi ska vara ledande inom vårt område, att vi inte bara göra ett professionellt arbete utan att vi gör det är lilla extra, så som att städa upp efter oss, att vi är artiga mot kunden och är medvetna att det är tack vare kunden vi har ett arbete.

Vi behandlar både kunder och medarbetare med respekt. Hudfärg, kön eller etnicitet saknar helt betydelse i vårt samarbete med människor.

Kaminbutiken har för självklarhet att följa lagar och regler.

I händelse av att vi skulle göra fel, är det vårt ansvar att inom rimlig tid och minsta möjliga besvär för kunden åtgärda felet.

Den personliga säkerheten för våra anställda är av högsta betydelse, därför använder vi alltid nödvändig säkerhetsutrustning i vårt arbete.

Vår filosofi är att bemöta andra som vi själva vill bli bemötta.

Kort och gott, som kund hos oss kan du förvänta dig att bli nöjd.

Vi gör det krångliga enkelt

Så väl kaminer, skorstenar som taksäkerhetsprodukter omfattas idag av ett snårigt regelverk.

Det är inte bara att installera en kamin

En nyinstallerad kamin måste vara miljögodkänd och CE märkt. Installationen måste anmälas och få godkänt av kommunen innan det påbörjas.

Regelverket omfattas också av att det måste finnas typgodkända taksäkerhetsprodukter, rätt avstånd till brännbart material, rätt storlek på golvskydd. Olika eldstäder har också olika krav på skorstenen. Det är mycket att tänka på.

 

Det är du som fastighetsägare som måste ta fram en kontrollplan för vad som skall efterkontrolleras. Detta innebär att du måste sätta dig in i vilka lagar och regler som gäller.

Installationen måste vara fackmannamässigt utförd och skall besiktas av sakkunnig efter installation.

Kommunen skall därefter ge slutbesked innan du får börja elda.

Men

När du är kund hos oss behöver du bara tänka på en sak ” hur vill du att det skall se ut när det är klart

Vi hjälper dig med allt från ansökan hos kommun och hela vägen till slutbesiktning.

Så här kan det gå till

Vi börjar med ett kostnadsfritt hembesök eller ett besök i någon av våra utställningshallar.

Vi går igenom hur du vill ha det.

Du får fasta priser och en ungefärlig tid för utförandet.

Vi erbjuder förmånliga finansieringar.

Vår historia

Vi har arbetat i branschen sedan 2009. Företaget startades under namnet Villa & Skorsten AB.

Vår resa startade med att tillverka skorstensskydd. Vi har tillverkat över 5000 skorstensskydd under åren. Kundernas önskemål gjorde att efterfrågan på skorstensreparationer samt kaminer ökade snabbt, så 2010 flyttade vår verksamhet från Mosås till Vedevåg. Det är i Vedevåg som vi har vårt lager, plåtverkstad samt en utställningshall. Hösten 2018 startades Kaminbutiken i Vedevåg AB och på sommaren 2020 öppnade vi vår utställningshall i Örebro.