Utvändiga skorstensreparationer

Sedan vi startade med skorstensreparationer 2009, har vi lagat hundratals skorstenar med mycket gott resultat. Arbetet utföres under perioden 15 april – 30 sept.

Vi utför 3 typer av skorstensreparationer

  • Fogning
  • Putsning
  • Murning

Fogning av skorsten

Är vårt samlingsnamn för utvändig skorstensreparation som inte kräver ommurning. Vi fräser ut gammal fog, vi byter ut trasiga stenar och fyller på med nytt fräscht bruk.

Fogning görs på allt från mindre trasiga skorstenar till ganska illa tilltygade skorstenar.

Vi gör kostnadsfria bedömningar och lämnar fasta priser.

IntresseanmälanPutsning

Ett rejält ansiktslyft!
Många väljer idag att lägga puts på sin skorsten och förändrar på så sätt utseendet. Putsen kan påföras med raka kanter och slätputsas eller så putsas skorstenen mer rustikt och borstas, beroende på önskat utseende.

Laga först-puts sedan.
När vi putsar en skorsten så lagar vi alltid sprickor först, därefter nätas skorstenen för att sedan putsas.

Arbetsmetoden gör att skorstenens puts håller i många år framöver.

Skorstenen kan sedan om önskas, målas med valfri kulör.

Intresseanmälan

Murning av skorsten

Är skorstenen väldigt trasig så hjälper vi dig att mura om hela skorstenen ovan nock.

Allt blir nytt och fräscht och som alltid utförs arbetet av professionella hantverkare.

Du väljer själv om du vill ha tjocka eller smala sten, ljusröda, mörkröda, gula eller kanske någon annan färg.

Vill du att vi murar ut en krona i sektioner eller önskar du en rak skorsten?

Givetvis så är det du som bestämmer hur du vill ha det. Murning görs bara med frostbeständiga stenar.

Intresseanmälan