Taksäkerhet

Att arbeta på tak innebär många risker. Det är du som fastighetsägare som kan bli ansvarig om någon skadar sig uppe på taket, så länge du inte har rätt taksäkerhetsprodukter.

Vi har kunskapen om vad Boverket ställer för krav idag. Olika krav gäller för olika hus och olika tak bl.a. fasadhöjd, taklutning mm.

Skyddsanordningar som omfattas av byggreglerna är takstegar, fasadstegar, skorstensstegar, takbryggor, stå-plattor, skyddsräcke vid taklucka, glidskydd, snörasskydd, fästöglor mm.

Regelverket kan vara snårigt och ibland kännas onödigt. Dock finns reglerna för allas säkerhet och att skydda dig som fastighetsägare från ansvar.

Vi har rätt produkter och kunskap om hur montaget skall ske. Vi använder oss endast av certifierade produkter. Vi erbjuder komplett montage.

Hos oss kan du köpa det du behöver för att göra ditt tak säkert!

Typgodkännande

Det finns många olika taksäkerhetsprodukter på marknaden. En del är bättre än andra men även bra taksäkerhetsprodukter kan sakna typgodkännande, och därför inte vara godkända i alla fall. Kaminbutiken arbetar bara med typgodkända taksäkerhetsprodukter. Certifikat lämnas vid köp.

Glidskydd

Glidskydd

Vid utvändig uppgång till tak med lös markstege måste det alltid finnas ett glidskydd monterat. Vi harglidskydd för såväl panntak som plåttak.

Intresseanmälan

Takstege

Takstege

En godkänd takstege kan se ut på lite olika sätt beroende på hur taget ser ut och vilken lutning det ha

  • Läkthängda taksteg
  • Fast stege av pinnmodell
  • Fast takstege av profildurk (typ brygga)
  • Lösa steg till plåttak

På panntak kan läkthängda taksteg eller fast takstege monteras. De läkthängda takstegen måste följa en rak lodrät linje.
Intresseanmälan

Takbrygga

Takbrygga

Brukar vanligtvis monteras från takstegen fram till skorstenen. Kan även användas som ståplatta vid skorstenen.

Intresseanmälan

Snörasskydd

Snörasskydd

För att hindra snön från att falla från taket kan man sätta upp så kallade snörasskydd. Dessa fångar då upp snön och hindrar stora snö- och isklumpar från taket.

Intresseanmälan

Skyddsräcke

Skyddsräcke

Att kliva ut genom en taklucka som inte har skyddsräcke är förenat med livsfara. Ett godkänd skyddsräckeförhindrar olyckor och skapar trygghet. Skyddsräcke kan du få även monterat på stegar och takbryggor.

Intresseanmälan

Utrymningsstege fällbar

Utrymningsstege fällbar

Utfällbar fasadstege som i första hand används för utrymning. En enkel och diskret produkt som kan monteras på olika typer av fasader. Infälld mot fasaden syns den bara som en 45 mm bred list. Stegen är inbrottssäker och kan bara fällas ut genom att dra i wiren utanför fönstret.

Intresseanmälan

Skorstensstegar

Om skorstenen är högre än 1200 mm från takgenomföring så måste det finnas en plattform eller stege med plattform på skorstenen. Intresseanmälan

Andra taksäkerhetsprodukter

Vi hjälper dig även med nockräcken, vajersystem, fästöglor mm

Intresseanmälan